Konal sa 22. kongres cezhraničného zväzku Euroregiónu Tatry

V Kežmarku sa 13. decembra 2016 konal v poradí už 22. spoločný kongres slovensko – poľského cezhraničného zväzku Euroregión TATRY. Zasadnutie otvoril Ján Ferenčák, predseda Rady Združenia Euroregión Tatry a primátor Kežmarku. Poľskú stranu vo vedení kongresu zastupoval Antoni Karlak, predseda Rady Zväzku Euroregión Tatry v Nowom Targu a wojt Jablonky a Antoni Nowak, riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión Tatry v Nowom Targu. Slovenskú stranu vo vedení kongresu zastupovala aj Radka Krafčíková, poverená riaditeľka kancelárie Združenia Euroregión Tatry v Kežmarku a Štefan Bieľak, primátor Spišskej Belej a predseda Zhromaždenia EZUS TATRY. Ten na kongrese vystúpil najmä k téme „Riešenie cezhraničnej dopravy“ a pripomenul myšlienku výstavby železničného tunela popod Tatry do poľského mesta Zakopané, ako aj potrebu riešenia hraničného priechodu pre kamiónovú dopravu v okrese Stará Ľubovňa alebo v okrese Bardejov. Na kongrese sa hovorilo nielen o činnosti Euroregiónu TATRY za rok 2016, ale aj o spoločnej vízii na ďalšie roky. Prezentoval sa aj projekt Cesty okolo Tatier – 2. etapa (výstavba cyklotrás), ako aj ďalšie možnosti Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020. Na záver bol vyhlásený ďalší ročník súťaže o Cenu Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúcich cezhraničných partnerov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X