Aktuality
Počet zobrazení 605

Jesenné upratovanie – už tento víkend!

V našom meste budú počas piatka 21.10.2016 a soboty 22.10.2016, pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Zároveň prebehne aj zber nebezpečných odpadov, ktoré žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov!

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

– ulica Družstevná – pri DREPAL-e

– ulica Tatranská – pri bývalej kolkárni

– pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko

– ulica SNP (za bývalým liehovarom)

– ulica Mierová (pri materskej škole)

– ulica Letná (pod budovou AT TATRY)

– ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu)

– ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou

– ulica Osloboditeľov – Slnečná

– IBV Webera – Kaltsteinova ul.

– Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou

– Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.

– Strážky – ulica Nad kaštieľom

Dôsledne žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) a nebezpečný odpad neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale aby ho uložili vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!

Názov prílohy Odkaz
jesenne-upratovanie-v-spisskej-belej_2016 Stiahnuť
Najnovšie články