Aktuality
Počet zobrazení 2K

Jesenné upratovanie, 4. novembra 2023

V Spišskej Belej prebehne počas soboty 4.11.2023 v čase od 8.00 do 16.00 hod. zber objemného odpadu do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Občania mesta sa môžu zbaviť predmetov z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do bežných odpadových nádob. Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti! Upozorňujeme, že každé zo stojísk bude monitorované kamerovým systémom a prítomný bude aj zamestnanec mesta, ktorý občanov na mieste usmerní, aký odpad patrí do ktorého z pristavených kontajnerov. Na každom stanovišti bude viac druhov kontajnerov (v rámci jesenného upratovania bude zabezpečený aj kontajner na konáre z orezov). Dohľad nad priebehom jesenného upratovania bude vykonávať hliadka Mestskej polície.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

  • Ulica Slnečná, pri potravinách Belan,
  • Ulica Družstevná, neďaleko garáží pri cintoríne,
  • pri multifunkčnej ploche medzi Kúpeľnou a Záhradnou ulicou,
  • Strážky – pri Dennom centre.

Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov pred a po skončení jesenného upratovania bude považované za tvorbu divokej skládky a bude sankcionované. Počas soboty v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. bude otvorený aj areál Zberného dvora na Továrenskej ulici č. 30, kde môžu občania mesta svoj objemný odpad taktiež priviezť.

Najnovšie články