hocico...
AktualityOznámenia
Počet zobrazení 508

Jesenné upratovanie, 15.10., 23.10. – 24.10.2020

V našom meste prebehne počas štvrtka 15.10.2020 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky atď.) a vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

Zároveň oznamujeme, že počas piatka 23.10.2020 a soboty 24.10.2020, budú kvôli zberu objemného odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Nebezpečný odpad žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov!

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

 • Ulica Družstevná – pri DREPAL-e,
 • Ulica Tatranská – pri bývalej kolkárni,
 • Pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko,
 • Ulica SNP (za bývalým liehovarom),
 • Ulica Mierová (pri materskej škole),
 • Ulica Letná (pod budovou AT TATRY),
 • Ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu),
 • Ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou,
 • Ulica Osloboditeľov – Slnečná,
 • IBV Webera – Kaltsteinova ul.,
 • Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou,
 • Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.,
 • Strážky – ulica Nad kaštieľom.

Dôsledne žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale aby ho uložili vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X