Aktuality
Počet zobrazení 717

Informácia o jednodňovej zmene zberu odpadu

Mesto Spišská Belá týmto informuje občanov mesta o zmene zberu tuhého komunálneho odpadu a vrecového zberu papiera, ktorý sa mal uskutočniť dňa 22.12.2016 (vo štvrtok). Predmetný zber bude realizovaný dňa 21.12.2016 (v stredu). Prosíme obyvateľov rodinných domov v Strážkach, aby zberné nádoby na tuhý komunálny odpad pripravili na vysypanie o deň skôr ako je zvykom a zároveň prosíme obyvateľov mesta o vyloženie vriec s vyzbieraným papierom taktiež dňa 21.12.2016. Ďakujeme za porozumenie.

Najnovšie články