Aktuality
Počet zobrazení 1K

Hokejbalová hala má novú rolbu a tribúny

Mesto Spišská Belá získalo dotáciu 59 000 eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy pre región pre rok 2022, Program – Výstavba športovísk,  podprogram 3 – Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK – kapitálové (investičné) výdavky  na dovybavenie Hokejbalovej haly v Spišskej Belej hnuteľným majetkom investičného charakteru.

Dovybavením hokejbalovej haly sa nám darí postupne plniť zámer vybudovať moderné, kvalitné športovisko – prestrešenú halu s celoročným využitím pre základné školy v meste, športové kluby, deti a mládež s cieľom podporiť zdravý vývoj populácie v meste a okolí.

Vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja a vlastným zdrojom mesta sa nám podarilo v tomto roku vybaviť halu profesionálnym strojom určeným pre úpravu ľadových plôch zimných športov – rolbou značky Olympia 2000 a doplniť chýbajúce zázemie pre divákov – dve tribúny s trojradovým sedením s celkovou kapacitou miest na sedenie 156 sedadiel.

Celkové náklady na realizáciu tohto projektu boli vo výške 87 771,50 eur, pričom 59 000 eur bolo uhradených z dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja  a rozdiel 28 771,15 eur tvorili vlastné zdroje z rozpočtu mesta.

„ Projekt  podporený z rozpočtu PSK“

Najnovšie články