hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 558

„Hernička ako odrazový mostík“ – ukončenie projektu

Ako už bolo spomenuté v rámci decembrového Belianskeho spravodaja, naše materské centrum Hernička v spolupráci s občianskym združením „Trochu inak“ v októbri minulého roku získalo finančnú podporu Nadácie Volkswagen Slovakia na realizáciu projektu „Hernička ako odrazový mostík“. Projekt bol zameraný na sociálne slabšie rodiny s deťmi a jeho hlavným cieľom bolo zabezpečiť všestranný rozvoj detí v rannom veku, ktoré žijú v znevýhodnených podmienkach a uľahčiť im plynulý prechod medzi domácim prostredím a kolektívom. Znevýhodneným matkám zároveň ponúknuť otvorenú herňu pre ich deti, prednášky s odborníkmi, priblížiť čítanie a jeho význam či prvky Montessori pedagogiky.

Pandemická situácia prirodzene ovplyvnila aj realizáciu projektu – nakoľko bolo umožnené začať sa stretávať v skupinách až v priebehu mája a projekt musel byť ukončený do konca augusta, bolo naozaj náročné za tak krátky čas osloviť, zaujať a získať dôveru mamičiek zo sociálne slabšieho prostredia. Napriek tomu sme sa do realizácie pustili naplno a z poskytnutých finančných prostriedkov zabezpečili krásne a kvalitné knihy pre deti a rodičov, montessori hračky a pomôcky, hudobné nástroje a rôzny kreatívny materiál. Mamičky sme sa snažili osloviť pomocou plagátov, internetu či cez osobný kontakt, s pomôckami sme tiež navštevovali miesta, kde sociálne slabšie rodiny žijú. V našom meste sa nám zatiaľ podarilo osloviť len pár mamičiek s deťmi, ktoré mali možnosť stráviť s nami čas čítaním kníh či kreatívnou tvorbou. Počas stretnutí  bolo rodičom k dispozícii detské oblečenie a hračky získané zo zbierok. Boli taktiež pozvané zúčastniť sa na prednáške s fyzioterapeutkou Jankou Chomovou zameranou na tému plochých nôh detí a výskytu diastázy u mamičiek. Na záver projektu sme pre ne pripravili výlet do múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici spojeného s piknikom. Počasie nám v tento deň príliš neprialo, preto piknik nahradil pobyt na miestnom ihrisku a krátky hudobný program.

Hoci v našom meste mamky zo sociálne slabšieho prostredia nejavili až taký veľký záujem o spoločný program, počas júla sme dostali možnosť zapojiť tiež rodičov s deťmi žijúcimi v rómskej osade v Krížovej Vsi. Tam na naše prekvapenie a radosť vznikol obrovský záujem o spoločné aktivity a tak sme zrealizovali niekoľko spoločných stretnutí a prednášku aj v tejto lokalite. Rodiny boli taktiež pozvané zúčastniť sa záverečného výletu. Návšteva múzea a ihriska mala veľký úspech. Mamky aj deti z Krížovej Vsi boli veľmi priateľské, komunikatívne, vďačné a veľmi dobre sa s nimi spolupracovalo.

Veríme, že uzavretím projektu sa naša spolupráca s rodinami zo sociálne slabšieho prostredia nekončí. Budeme veľmi radi, ak sa nám postupom času podarí získať hlavne priazeň mamičiek, ktoré nemajú peniažky nazvyš, priamo v našom meste a dokážeme im a predovšetkým ich deťom aj takýmto spôsobom pomôcť. Dvere majú v našej Herničke stále otvorené.

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii projektu, vedeniu nášho mesta za poskytnutie priestorov počas prednášky a sociálnym pracovníčkam pracujúcim v rómskej osade, ktoré  sprostredkovali stretnutie s mamičkami a taktiež nám poskytli priestory na realizáciu programu.

Za materské centrum Hernička: Viktória Sisková

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu