AktualityOznámenia
Počet zobrazení 1K

Harmonogram 2. vlny celoplošného testovania na ochorenie Covid-19

Druhá vlna celoplošného testovania na ochorenie Covid-19 prebehne v sobotu 7. novembra 2020 a v nedeľu 8. novembra 2020 v čase od 8:00 do 20:00 s prestávkami od 12:00 do 13:00 (posledný ster o 11:45) a od 17:00 do 17:30 (posledný ster o 16:45). Odberové miesta budú otvorené len do 20:00.

Na účely testovania je v Spišskej Belej zriadených 5 odberových miest:

  • č. 1: Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá
  • č. 2: Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá
  • č. 3: Stan a budova Mestského úradu, Petzvalova 18, Spišská Belá
  • č. 4: Futbalový štadión, Športová č. 2563/8, Spišská Belá
  • č. 5: Denné centrum Strážky, L. Medňanského 2711/3 A, Spišská Belá-Strážky – iba v nedeľu 8. novembra 2020

V záujme plynulejšieho priebehu testovania a rovnomernejšej distribúcie testovaných Vás prosíme, aby ste na odberové miesta prichádzali podľa tohto

 

Č A S O V É H O    H A R M O N O G R A M U:

 

Odberové miesto č. 1: Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20
SOBOTA 7. 11. 2020
08:00 – 12:00 ulice: 1. mája, Agátová, Greisigerova, Kaltsteinova, Krátka
12:00 – 13:00 prestávka
13:00 – 17:00 ulice: Kúpeľná, Lipová, Moskovská, Nová
17:00 – 17:30 prestávka
17:30 – 20:00 ulice: Okružná, SNP, Športová, Vojtasova, Weberova, Záhradná
NEDEĽA 8. 11. 2020
08:00 – 12:00 ulice: Okružná, SNP, Športová, Vojtasova, Weberova, Záhradná
12:00 – 13:00 prestávka
13:00 – 17:00 ulice: Kúpeľná, Lipová, Moskovská, Nová
17:00 – 17:30 prestávka
17:30 – 20:00 ulice: 1. mája, Agátová, Greisigerova, Kaltsteinova, Krátka

 

Odberové miesto č. 2:  Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19
SOBOTA 7. 11. 2020
08:00 – 12:00 ulice: Ladislava Novomeského, Letná
12:00 – 13:00 prestávka
13:00 – 17:00 ulice: Osloboditeľov, Štefánikova
17:00 – 17:30 prestávka
17:30 – 20:00 ulice: Tatranská, Továrenská
NEDEĽA 8. 11. 2020
08:00 – 12:00 ulice: Tatranská, Továrenská
12:00 – 13:00 prestávka
13:00 – 17:00 ulice: Osloboditeľov, Štefánikova
17:00 – 17:30 prestávka
17:30 – 20:00 ulice: Ladislava Novomeského, Letná

 

Odberové miesto č. 3: Stan a budova Mestského úradu, Petzvalova 18
SOBOTA 7. 11. 2020
08:00 – 12:00 ulice: Hviezdoslavova, Petzvalova
12:00 – 13:00 Prestávka
13:00 – 17:00 ulice: Mierová, Partizánska
17:00 – 17:30 prestávka
17:30 – 20:00 ulica: Slnečná
NEDEĽA 8. 11. 2020
08:00 – 12:00 ulica: Slnečná
12:00 – 13:00 prestávka
13:00 – 17:00 ulice: Mierová, Partizánska
17:00 – 17:30 prestávka
17:30 – 20:00 ulice: Hviezdoslavova, Petzvalova

 

Odberové miesto č. 4: Futbalový štadión, Športová č. 2563/8
SOBOTA 7. 11. 2020
08:00 – 12:00 ulica: Družstevná č. 1-50
12:00 – 13:00 prestávka
13:00 – 17:00 ulice: Družstevná č. 51 a viac, gen. L. Svobodu, kpt. J. Nálepku
17:00 – 17:30 prestávka
17:30 – 20:00 ulica: Zimná
NEDEĽA 8. 11. 2020
08:00 – 12:00 ulica: Zimná
12:00 – 13:00 prestávka
13:00 – 17:00 ulice: Družstevná č. 51 a viac, gen. L. Svobodu, kpt. J. Nálepku
17:00 – 17:30 prestávka
17:30 – 20:00 ulica: Družstevná č. 1-50

 

Odberové miesto č. 5: Denné centrum Strážky, L. Medňanského 2711/3 A
NEDEĽA 8. 11. 2020
08:00 – 20:00 ulice: Ladislava Medňanského, Margity Czobelovej, Nad kaštieľom, Popradská
12:00 – 13:00 prestávka
17:00 – 17:30 prestávka

 

Pokiaľ Vám stanovené časy nevyhovujú, môžete sa v prípade potreby dostaviť na Vaše odberové miesto aj v inom čase a v nevyhnutnom prípade môžete ísť aj na iné odberové miesto v rámci nášho mesta.

Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca (deti do 15 rokov). Testujú sa najmä osoby od 10 do 65 rokov, ale v prípade záujmu budú otestované aj iné vekové kategórie. Pri registrácii budete potrebovať svoje telefónne číslo (mobil alebo pevná linka).

O aktuálnom priebehu testovania – najmä čakacích dobách na jednotlivých odberových miestach (ich obsadenosti) budeme v pravidelných intervaloch počas prebiehajúceho testovania informovať prostredníctvom mestského rozhlasu, na webových stránkach mesta (www.spisskabela.sk) a mestskom Facebooku, resp. aj na stránkach www.somvrade.sk.

Prosíme všetkých o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť. Pokiaľ to bude možné, prosíme uvoľnite poradie a miesto znevýhodneným skupinám obyvateľov, napr. invalidom, imobilným, seniorom i juniorom, chorým, tehotným ženám a pod. Taktiež prosíme, aby ste sa snažili dodržať odporúčané časové intervaly podľa ulíc – predídeme tak dlhšej čakacej dobe pred odberovými miestami.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť, spoluprácu a ohľaduplnosť!

 

Testovanie-HARMONOGRAM_2-vlna_FIN

 

 

Najnovšie články