DOTAZNÍK – Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto Spišská Belá v súčasnosti pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta na obdobie rokov 2017-2023 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „plán“).
Tento plán opisuje súčasný stav poskytovaných sociálnych služieb v našom meste, zisťuje potreby obyvateľov mesta v tejto oblasti s cieľom navrhnúť taký systém sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať zisteným potrebám a zároveň finančným a kompetenčným možnostiam mesta. Pri tvorbe tohto plánu je veľmi dôležité poznať aj Váš názor.
A teda aj vy máte možnosť sa podieľať na formovaní budúcich sociálnych služieb poskytovaných v našom meste. Ako? Vyplnením dotazníka. Kde ho nájdete?
a) vo vestibule Mestského úradu v Spišskej Belej a odovzdať ho môžete v podateľni úradu alebo
b) online na www.spisskabela.sk, kde ho môžete priamo vyplniť a následne promptne odoslať kliknutím na tlačidlo odoslať na konci dotazníka

Dotazník prístupný sem (kliknite na obrázok):


Termín na doručenie dotazníka je do 15. mája 2017.

Ďakujeme za váš názor!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X