Dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2016

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 25. februára rozhodli o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta na rok 2016 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území nášho mesta. Ešte pred ich rozhodnutím dňa 17. februára zasadla osobitná komisia (určená mestským zastupiteľstvom), ktorá preskúmala doručené žiadosti a navrhla výšku dotácie pre každého žiadateľa. Tieto návrhy boli následne predložené poslancom na rozhodnutie. Pre rok 2016 bude takto podporených 15 zo 17 subjektov (žiadateľov). Celkovo požiadali o sumu 67 570 EUR, pričom schválených im bolo 53540 EUR (v roku 2015 to bola suma 51 934 EUR). Zoznam schválených dotácii aj so stručným komentárom je zverejnený v prílohe tohto článku.

Názov prílohy Odkaz
dotacie_do_msz_2016 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X