Dostavba (obnovenie) verejného vodovodu na Továrenskej ulici

Na Továrenskej ulici v Spišskej Belej bol obnovený verejný vodovod. Počas uplynulých týždňov Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad v spolupráci s Mestom Spišská Belá dobudovala (obnovila) verejný vodovod na Továrenskej ulici – v jej priemyselnej časti (od hlavnej cesty k Mestskému podniku) v dĺžke cca 250 m. Mesto už pred 2 rokmi poukázalo na problém s existujúcim starým vodovodom, ktorý kapacitne nepostačoval a bol v zlom technickom stave. Touto investíciou sa tento verejný vodovod zokruhoval s existujúcim vodovodom a umožní sa nanovo napojiť existujúcim podnikateľským prevádzkam, ako aj niekoľkým rodinným domom. Obnovou tohto vodovodu financovali vodárne z vlastných financií.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X