Aktuality
Počet zobrazení 962

Dobrovoľníci opäť sadili les

Pre obnovu lesa zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v dňoch od 8. mája do 12. mája 2023 v poradí 9. ročník dobrovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom. Do uvedenej činnosti sa aktívne zapojilo 100 účastníkov. Na lokalite Čierna dolina sa vysadilo celkovo 3 200 stromčekov v druhovom zložení jedľa, smrek a brest. Za účasť na tejto zmysluplnej akcii a výsadbu sadeníc v mestských lesoch patrí veľké poďakovanie dobrovoľníkom zo Spišskej Belej, Tatranskej Kotliny a Kežmarku, ako aj zapojeným žiakom zo základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej a zo Spojenej základnej školy v Lendaku.

Počas uplynulých ročníkov podujatia Zasaď si svoj strom bolo spolu v mestských lesoch vysadených už viac ako 15 500 stromčekov. Ďakujeme!

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., tento rok v mestských lesoch vysadila 291 050 stromčekov v druhovom zložení buk (157 150 ks), jedľa (69 800 ks), smrek (25 050 ks), smrekovec (14 150 ks), jeľša (8 000 ks), brest (8 000 ks), borovica (4 500 ks), lipa (2 000 ks), javor (2 000 ks) a breza (400 ks). Okrem nových kalamitných plôch sa zalesnili aj staršie plochy, kde vysadené stromčeky z rôznych príčin odumreli. Sadenice sa vysádzali tiež na plochách tzv. podsadby a zalesnili sa aj nevyužité pasienky.

Najnovšie články