Aktuality
Počet zobrazení 999

Dobrovoľní hasiči žiadajú mesto zakúpiť novú motorovú striekačku na hasičské súťaže

Spišskobelianski dobrovoľní hasiči sa obrátili na primátora mesta s požiadavkou na zakúpenie motorovej hasičskej striekačky na hasičské súťaže. Súčasná striekačka je už zastaralá, svojou kapacitou nepostačujúca, je to „babička“ medzi moderným hasičskými striekačkami. Na podnet predsedu DHZ Spišská Belá Maroša Vaverčáka o tejto požiadavke primátor mesta osobne diskutoval s belianskymi hasičmi na pracovnom stretnutí v nedeľu 20. novembra 2016. Primátor mesta okrem iného uviedol, že mesto počas posledných 5 rokov pravidelne investuje z rozpočtu mesta do vybavenia dobrovoľného hasičského zboru a v súčasnosti sú naši hasiči pomerne dobre materiálno-technicky vybavení na určité druhy zásahov. Požiadavka na novú striekačku („motorku“) je „na pretrase“ už niekoľko rokov a primátor uznal, že nastal čas vyriešiť túto požiadavku, však si to hasiči zaslúžia za svoj prístup pri rôznych zásahoch. Primátor mesta má však jednu jasnú podmienku, ktorú tlmočil prítomným hasičom: uvedená motorová striekačka musí byť maximálne využívaná a teda požaduje účasť našich hasičov (2 družstiev – mužov i žien) na čo najväčšom počte hasičských pretekov. A k tomu patrí aj dosahovať také súťažné výsledky, aby aj samotnému mestu robili dobrú reklamu, čo si bude vyžadovať zodpovedný prístup k hasičským tréningom.

Podľa primátora mesta zakúpenie tejto motorovej striekačky môže byť okrem iného aj ďalšou motiváciou prečo byť členom DHZ Spišská Belá (teda dobrovoľným hasičom). Ako viedol, „túto požiadavku hasičov sme už zapracovali do návrhu rozpočtu mesta na rok 2017. Ale definitívne rozhodnutie bude na poslancoch mestského zastupiteľstva, ktorí sa zídu na svoje ostatné zasadnutie v tomto roku dňa 14. decembra 2016“. Náklady na zakúpenie tejto novej striekačky sú odhadované na sumu 8 tis. EUR a táto suma je už zapracovaná do návrhu rozpočtu mesta.

Najnovšie články