AktualityOznámenia
Počet zobrazení 987

Do kedy podať žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022?

Mesto Spišská Belá pripomína obyvateľom a žiadateľom o dotácie z rozpočtu mesta, že všetky žiadostí o poskytnutie bežnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 je POTREBNÉ podať do konca októbra, t. j. do 31. októbra 2021. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta je potrebné podať na podateľni mestského úradu (prízemie MsÚ).

Žiadosti, ktoré budú doručené PO tomto termíne, teda po 31. októbri 2021 nemôžu byť akceptované! K žiadosti o dotáciu je potrebné doložiť aj Čestné vyhlásenie žiadateľa – vysporiadanie záväzkov  a oprávnenosť žiadateľa.

Rovnako Mesto Spišská Belá pripomína termín pre záverečné zúčtovanie dotácie, ktoré boli poskytnuté v roku 2021 a ten je do konca kalendárneho roka – teda do  31. decembra 2021.

Všetky potrebné dokumenty sa nachádzajú v prílohe.

Prosíme o AKCEPTOVANIE termínov!

Názov prílohy Odkaz
Čestné vyhlásenie - oprávnenosť žiadateľa Stiahnuť
Čestné vyhlásenie - vysporiadanie záväzkov Stiahnuť
záverečné zúčtovanie dotácií - vzor Stiahnuť
žiadosť_bežná dotácia _tlačivo Stiahnuť
Najnovšie články