Aktuality
Počet zobrazení 2K

Distribúcia nových a výmena starých lístkov na Chodník korunami stromov v sobotu 24. 6. 2023

Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, prevádzkovateľ Chodníka korunami stromov v Bachledovej doline poskytol obyvateľom mesta Spišská Belá voľné vstupenky na chodník, vrátane obojsmernej jazdy lanovkou. Ich distribúcia obyvateľom mesta prebehne v sobotu 24. júna 2023 od 9:00 na mestskom úrade za týchto podmienok:

  • pri prevzatí „Voľnej vstupenky pre 1 osobu“ je potrebné predložiť občiansky preukaz, resp. iný doklad totožnosti, napr. preukaz poistenca, cestovný pas alebo iný doklad preukazujúci trvalý pobyt v našom meste (prechodný pobyt sa neakceptuje),
  • vstupenky môže prevziať iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt v Spišskej Belej. Táto osoba môže prevziať vstupenky aj najbližším rodinným príslušníkom (rodičia, starí rodičia, deti, manžel/ka, súrodenci) po preukázaní ich dokladov totožnosti (každej osoby, na ktorú sa má vstupenka vydať),
  • deti do 3 rokov majú vstup na chodník zdarma (tzn. vstupenku nepotrebujú a nemajú na ňu nárok – deti narodené po 1. 11. 2020),
  • nárok na vstupenky nemajú ani tí obyvatelia, ktorí si ich vyzdvihli v minulom roku (2022),
  • vstupenky nie je možné zarezervovať,
  • voľná vstupenka zahŕňa jednorazový vstup na Chodník korunami stromov, vrátane obojsmernej jazdy kabínkovou lanovkou,
  • platnosť vstupenky je časovo obmedzená do konca letnej sezóny (cca október), neplatí však v termíne 11. – 13. 8. 2023,
  • vstupenku – poukaz je potrebné vymeniť v Infocentre strediska za platnú vstupenku,
  • vstupenku – poukaz nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Ak bude vhodné počasie, distribúcia sa uskutoční pred budovou Mestského úradu, v prípade rizika nepriaznivého počasia v zasadačke MsÚ.

Zároveň informujeme, že platnosť lístkov vydaných v minulosti (papierové náramky s potlačou vydané do roku 2021 vrátane) už nie je z technických príčin možné verifikovať a teda nebudú akceptované pri predložení v Infocentre strediska Bachledka. Záujemcovia si ich budú môcť v obmedzenom počte vymeniť za tohtoročné vstupenky počas ich distribúcie vo vyššieuvedenom termíne.

 

Zdroj fotografií: www.chodnikkorunamistromov.sk.

Najnovšie články