Aktuality
Počet zobrazení 1K

Dezinsekcia a opätovná deratizácia

Mesto Spišská Belá zabezpečilo dňa 1. júna 2023 pravidelne realizovanú dezinsekciu Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút. Kolovú stavbu, ktorá tu bola postavená ako kópia obydlia pravekého človeka, mesto dezinsekuje z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Odborne spôsobilá osoba vykonala postrek stavby, vďaka ktorému je zabezpečená preventívna ochrana návštevníkov rašeliniska s dlhodobým účinkom. Naďalej však v prírode odporúčame myslieť na to, že útok hmyzu môže vyvolať vôňa kozmetiky, prudké pohyby, alebo aj náhodné porušenie hniezda. Vždy je potrebné vybrať žihadlo. Ak ste alergickí na hmyzí jed, noste so sebou pohotovostný balíček (adrenalínové pero, sprej proti zúženiu priedušiek a lieky).

Samospráva zároveň zabezpečila aj opakovanú odborne realizovanú deratizáciu verejných priestranstiev.

Najnovšie články