Aktuality
Počet zobrazení 482

Detské ihrisko na Zimnej ulici

V uplynulých dňoch mesto zrealizovalo zámer rozdelenia pôvodnej záhrady areálu Centra voľného času na dve časti – verejnú a neverejnú. Obe tieto časti oddeľuje nové oplotenie, ktoré mesto vybudovalo. Táto záhrada, donedávna tvoriaca areál elokovaného pracoviska materskej školy, bola využívaná nielen deťmi zo škôlky, ale aj širokou verejnosťou, hoci v rozpore s prevádzkovými pravidlami. V zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa pozemok rozdelil na verejnú časť, ktorá bude kedykoľvek komukoľvek dostupná. V neverejnej časti záhrady sa vytvorí detské ihrisko len pre deti navštevujúce materskú školu, na čo mesto vyčlenilo 3500 EUR. Materská škola by ho mala vybudovať do konca tohto roka. Týmto riešením sa vytvoril priestor pre deti bývajúce v tejto časti mesta a vyhovelo sa požiadavke rodičov týchto detí, ktorí požadovali sprístupniť toto ihrisko pre všetkých.

Najnovšie články