Aktuality
Počet zobrazení 1K

Cyklochodníky majú nové prístrešky

Mesto Spišská Belá pokračuje v zlepšovaní podmienok pre nadšencov cyklodopravy. Koncom minulého roka sa nám podarilo vybudovať tri drevené prístrešky s príslušenstvom popri cyklochodníkoch vo vlastníctve mesta – dva na úseku od Strážok smerom k Belianskemu rybníku a jeden v Tatranskej Kotline.

Investičnú akciu mesto financovalo z nenávratného finančného príspevku vo výške 15 490,87 tis. EUR a vlastných zdrojov z rozpočtu mesta. Nenávratný finančný príspevok sme získali v rámci Operačného programu rozvoja vidieka 2014-2020, Výzvy MAS_066/7.2/1.1, projekt: Drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom. Celkové náklady na stavebné práce boli vo výške cez 33 240,00 EUR. Zhotoviteľom stavebných prác bola Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišská Hanušovce ako víťaz verejného obstarávania.

Aktuálne majú nadšenci cyklodopravy v našom meste a jeho okolí k dispozícii takmer 21 km cyklochodníkov rôznych smerov a prepojení. Veríme, že aj nové prístrešky pomôžu rozvoju cyklodopravy v meste, zvýšia bezpečnosť cyklistov a skvalitnia cyklistickú infraštruktúru.

Názov prílohy Odkaz
Informačný plagát Stiahnuť
Najnovšie články