Čo sa mestu podarilo v roku 2016 najmä v oblasti investícii ?

Na pripomenutie vyberáme niektoré aktivity :            

– získanie štátnej dotácie 60 000 EUR na opravu strechy na budove bývalej materskej školy na Letnej ul. č. 5

– získanie štátnej dotácie 192 000 EUR na rekonštrukciu objektu bývalej materskej školy na Letnej ul. č. 5

– získanie štátnej dotácie 300 000 EUR na výstavbu novej hokejbalovej haly

-získanie štátnej dotácia 62 000 EUR na prístavbu telocvične ZŠ M. R. Štefánika a jej dovybavenie

– získanie štátnej dotácie 15 000 EUR na novú strechu renesančnej zvonice

– získanie štátnej dotácie 2 000 EUR na údržbu hasičskej techniky

– získanie štátnej dotácie 6 000 EUR pre mestskú knižnicu (na knihy a regále)

– získanie štátnej dotácie 13 000 EUR na rekonštrukciu mestskej knižnice (výmena okien, elektroinštalácie)

– získanie štátnej dotácie 18 000 EUR na bezbariérový prístup do základnej školy M. R. Štefánika

– schválenie projektu Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II. etapa) – získanie financií z EÚ – 669 800 EUR na výstavbu cyklotrás v Sp. Belej a v okolí

– modernizácia priestorov mestskej kinosály (najmä nová elektroinštalácia schodiska a spoločných priestorov)

– získanie 2000 EUR od Komunálnej poisťovne pre belianskych hokejbalistov na výstroj

– získanie 6000 EUR od ČSOB nadácie na stavebnú úpravu križovatky pri OMV – na zriadenie priechodu pre chodcov

– rekonštrukcia (modernizácia) priestorov mestskej knižnice

– stavebná úprava chodníka medzi ulicami Slnečná a Osloboditeľov

– stavebná úprava parkoviska na Letnej ulici (oproti Pizzerii Gaštano)

– stavebná úprava parkoviska na Moskovskej ulici (pri detskom ihrisku)

– stavebná úprava chodníka na Zimnej ulici od č. 48 po č.53

– stavebná úprava chodníka na ul. SNP od č. 5 po č. 13

– výstavba nového chodníka na Medňanského ulici v Strážkach

– dokončenie chýbajúce časti chodníka a úprava cesty na Družstevnej ulici

– rekonštrukcia križovatky a asfaltácia cesty pri OMV

– asfaltácia mestskej cesty na Partizánskej ulici a zriadenia parkoviska pri železničnej zastávke

– stavebná úprava nástupíšť železničnej zastávky (realizovali ŽSR)

– vybudovanie parkovania pre mestské byty na Zimnej ulici č.8

– stavebná úprava chodníka a parkovania na Mierovej ulici (pred materskou školou)

– začatie výstavby nového chodníka na Družstevnej ulici (od Družst. č. 29 po Zimnú č. 34)

– úprava detského ihriska na Zimnej ulici

– modernizácia športového areálu Moskovská – výmena umelého trávnika a oplotenia s mantinelmi na multifunkčnom ihrisku

– modernizácia existujúceho detského ihriska (areál Moskovská)

– oprava fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej č. 8

– doplnenie verejného osvetlenia na Kúpeľnej ulici za traťou

– bezplatné získanie „nového“ auta pre potreby údržby mesta – biely Nissan

– zakúpenie 9- miestneho auta pre dobrovoľných hasičov

– realizovanie prístavby prednej budovy Základnej školy M. R. Štefánika

– rekonštrukcia objektu bývalej materskej školy na Letnej č. 5

– stavebné úpravy interiéru budovy Základnej umeleckej školy (nové kúrenie a úprava tried)

– pokračovanie opravy cintorínskeho múra na starom cintoríne

– vybudovanie nového schodiska v Dome smútku

– rekonštrukcia strechy mestskej zvonice

– vybudovanie dažďovej kanalizácie pred rímskokatol. kostolom

– výstavba novej spláškovej kanalizáciou na Moskovskej ulici a Kúpeľnej ulici – realizovala PVS a,s. Poprad

– dostavba (obnovenie) verejného vodovodu na Továrenskej ulici (250 m) – realizovala PVS a,s. Poprad

– úspešný projekt mestských lesov – získanie dotácie 186 830 EUR (na obdobie 5 rokov) na obnovu lesa

– úspešný projekt mestských lesov – získanie dotácie 54 924 € na obdobie 2016 – 2019 na lesoochranárske opatrenia

– mestské lesy opravili lesnú cestu za 53 000 EUR

– schválenie zámeru na výstavbu detského dopravného ihriska

– schválenie zámeru mesta pokračovať v podpore individuálne bytovej výstavby (výstavba nových rodinných domov)

– schválenie zámeru na zriadenie Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej

– schválenie zámeru na revitalizácia mestskej oddychovej zóny Beliansky rybník

– schválenie zámeru na vytvorenie nového verejného priestoru v Strážkach pri kaštieli so záchytným parkoviskom (aj pre cyklistov)

– schválenie podania projektu na rozšírenie materskej školy na Mierovej ul. č. 1 (formou novej prístavby)

– príprava zmeny a doplnkov č. 2 územného plánu mesta

– pokračovanie prípravy výstavby Zemianskeho dvora Šarpanec (agroturistika a agrofarma) – územné konanie

– dokončenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Spišská Belá (v spolupráci so štátom)

– a ďalšie aktivity ………

Tak nech je pre naše mesto rovnako úspešný aj rok 2017 !

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X