Aktuality
Počet zobrazení 943

Čo sa kope na Štefánikovej ulici pri základnej škole ?

V súčasnosti prebiehajú výkopové práce na Štefánikovej ulici od č. 11 po č. 19 vrátane areálu základnej školy. Ide o rozšírenie telekomunikačnej siete, ktorú realizuje spoločnosť Slovak Telecom. Napriek súčasnej snehovej nádielke práce pokračujú a do konca tohto týždňa budú aj ukončené.

V danej lokalite je dnes kapacitne nedostatočná telekomunikačná sieť vedená vzduchom po stĺpoch a fasádach domov. Tým sa teda odstráni vzdušné vedenie, ktoré sa nahradí podzemným vedením a najmä sa napoja mestské nájomné byty na Štefánikovej ulici č. 18, najmä pre ktoré sa táto sieť rozširuje (dnes sú bez pripojenia). Na základe požiadavky mesta sa zároveň zriadia nové telekomunikačné prípojky aj pre obe budovy základnej školy na Štefánikovej 19 (mali len vzdušné prípojky) a tiež pre budúcu materskú školu na Letnej č. 5 vrátane susedných domov, čím sa rovnako odstráni zle vyzerajúce vzdušné vedenie s drevenými stĺpmi. Rozšírenie tejto siete financuje v plnom rozsahu Slovak Telecom.

Najnovšie články