Chcete separovať odpad a potrebujete farebné plastové vrecia?

Každý obyvateľ mesta s trvalým pobytom v Spišskej Belej má nárok na farebne rozlíšené plastové vrecia pre potreby separovania odpadu. Vrecia na triedený odpad sú farebné odlíšené tak, ako je to aj pri zberných nádobách: zelené vrecia – pre sklenené obaly, žlté vrecia – pre plastové obaly, a modré vrecia – pre papierový odpad. Tieto vrecia sa poskytujú obyvateľom rodinných domov (pre jednu domácnosť jedno konkrétne vrece), nakoľko obyvatelia bytoviek majú na sídliskách pre odovzdanie vytriedeného odpadu tzv. separačné miesta. Vrecia nie sú jednorázové. Po ich vyprázdnení v deň zberu triedeného odpadu (podľa zverejneného harmonogramu), sú vrátené obyvateľom domu pracovníkmi Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o. na rovnaké miesto. Ak je vrece poškodené, je nahradené novým.
Ak ste sa do Spišskej Belej, alebo Strážok prisťahovali a chceli by ste sa zapojiť do vrecového zberu triedeného odpadu, radi vám ich bezplatne poskytneme. Vyzdvihnite si vrecia osobne na mestskom úrade (kancelária č. 8). Kontaktnou osobou je RNDr. Paula Grivalská (grivalska@spisskabela.sk alebo t.č.: 052/4680524).

Ďakujeme vám, že triedite odpad!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X