Aktuality
Počet zobrazení 1K

Chceš sa naučiť korčuľovať?

Centrum voľného času Spišská Belá od utorka 17.1.2023 otvára krúžok korčuľovania.

Čas stretnutí s trénerkou: utorky a štvrtky od 14:00 hod. do 15:00 hod. v hokejbalovej hale.

Informácie o krúžku a prihlasovanie u Mgr. Aleny Schurdakovej- riaditeľky CVČ, kontakt: telefónne číslo 0918 806 361, alebo e-mail:  cvc@spisskabela.sk do 17.1.2023.

Vlastné korčule a prilba sú nevyhnutné.

Je potrebné, aby rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, okrem prihlášky, podpísal aj čestné prehlásenie, informovaný súhlas, súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdenie o bezpríznakovosti. Všetky potrebné tlačivá sú v prílohe tohto článku.

Názov prílohy Odkaz
prihlaska-2022-2023 Stiahnuť
informovany-suhlas-a-cestne-prehl Stiahnuť
Suhlas-so-SOU_CVC-deti_zak.zastupcovia Stiahnuť
pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti Stiahnuť
Platby-za-zaujmovu-cinnost Stiahnuť
Najnovšie články