hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 355

Centrum voľného času – ponuka krúžkov pre deti v šk. roku 2020/2021

Centrum voľného času v Spišskej Belej plánuje v školskom roku 2020/2021 mať 28 záujmových útvarov (krúžkov). Zoznam záujmových krúžkov je zverejnený na titulnej foto článku.

Je potrebné, aby rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, okrem prihlášky, podpísal aj čestné prehlásenie, informovaný súhlas, súhlas so spracovaním osobných údajov a ďalšie dve tlačivá spojené s ochranou zdravia v čase pandémie COVID-19 (koronavírus). Všetky potrebné tlačivá sú v prílohe tohto článku.

Viac informácii u Mgr. Aleny Schurdakovej- riaditeľky CVČ (Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, mobil: 0918 806 361, tel. 052 4680 505, mail: cvc@spisskabela.sk).

Názov prílohy Odkaz
prihláška 2020-2021 Stiahnuť
čestné prehlásenie Stiahnuť
informovaný súhlas Stiahnuť
Súhlas so SOÚ_CVČ-deti_zák.zástupcovia Stiahnuť
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Stiahnuť
zdravotny-dotaznik-zák.zástupca Stiahnuť
Platby za záujmovú činnosť Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu