Aktuality
Počet zobrazení 1K

Beliansky slávik, 23. 05. 2023

Spievanie tradičných piesní je vzácnym kultúrnym dedičstvom, ktoré sa rozprestiera v rôznych komunitách. Tieto piesne sa dedili z generácie na generáciu a často odrážajú históriu, hodnoty a príbehy konkrétnej kultúry. Práve to je jeden z mnohých dôvodov, prečo mesto Spišská Belá každoročne organizuje súťaž Beliansky slávik. Vďaka tejto súťaži je deťom umožnená šanca predviesť svoj talent a získať cenné skúsenosti do budúcna. Súťažiaci si na súťaž mali pripraviť dve piesne: 1 ľudovú z regiónu a 1 slovenskú ľudovú.  Oblastnej súťaže Beliansky slávik sa zúčastnili žiaci základných škôl zo Spišskej Belej, Lendaku a z Toporca. Spevákov prišli podporiť aj ich spolužiaci, ktorí s nadšením počúvali ich vystúpenia a kamarátov odmenili potleskom.

Odborná porota, ktorá sa skladala z učiteľov ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho, hodnotila hlasové schopnosti, interpretáciu piesne a celkový výkon.

Členovia poroty:

 • Mgr. Lenka Blanárová, DiS.art, Mgr. Mária Jakubčová a Peter Strela, DiS.art.

Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • I. kategória: 3. – 4. ročník
 • II. kategória: 5. – 6. ročník
 • III. kategória: 7. – 9. ročník

Víťazi súťaže: 

 • I. kategória: 3. – 4. ročník
 1. miesto – Natália Bekešová (ZŠ Lendak)
 2. miesto – Ema Živčáková (ZŠ J.M. Petzvala)
 3. miesto – Samuel Madeja (ZŠ M.R. Štefánika)
 • II. kategória: 5. – 6. ročník
 1. miesto – Bianka Pitoňáková (ZŠ J.M. Petzvala)
 2. miesto – Sára Neupauerová (ZŠ Lendak)
 3. miesto – Simona Kuligová (ZŠ Toporec)
 • III. kategória: 7. – 9. ročník
 1. miesto – Miroslava Hudáčková (ZŠ Lendak)
 2. miesto – Júlia Sára Špaková (ZŠ Lendak)
 3. miesto – Samuel Klimek (ZŠ Toporec)

Kreatívne prostredie s motiváciou a konštruktívnou kritikou pomáha mladým spevákom rásť a udržiavať si zdravý prístup k súťaži.  Účasť by mala byť o užívaní si skúseností, predvádzaní talentu a poučení sa zo súťaže bez ohľadu na výsledok. Gratulujeme víťazom a ďakujeme zúčastneným.

Najnovšie články