Beliansky slávik 2018

dav

Dopoludnia, 12. apríla 2018 sa v mestskej kinosále konala obvodná súťaž Beliansky slávik 2018. Súťaž dáva priestor slovenskému folklóru a ľudovým tradíciám Slovenska a rovnako aj tradíciám nášho regiónu. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 27 súťažiacich, z toho bolo 19 dievčat a 8 chlapcov, ktorí predviedli skvelé vystúpenia. O pekné spestrenie súťaže sa postarali aj účinkujúci, ktorí vystupovali v tradičných krojoch, či niektorí pedagógovia a spolužiaci, ktorí sprevádzali účinkujúcich na hudobných nástrojoch.

Súťažilo sa v troch kategóriách: 3. – 4. ročník, 5. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Do súťaže sa zapojili základné školy zo Spišskej Belej, ale aj z okolia, medzi ktoré patrí ZŠ Lendak, ZŠ Toporec, ZŠ Slovenská Ves a ZŠ Podhorany.

Mladí speváci, ktorí sa v súťaži umiestnili, si prevzali diplom a vecné ceny, no ani ostatní neodišli naprázdno a odniesli si diplom za účasť a sladkú odmenu.

Odborná porota, ktorá pozostávala z pedagógov Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej – Klára Petijová, Alena Zreľáková a Peter Strela na záver súťaže zhodnotili, že výber výhercov bol nesmierne ťažký, pretože všetci účinkujúci predviedli výborné spevácke výkony. Napokon rozhodla porota nasledovne:

Prvá kategória 3. – 4. ročník:

  1. miesto: Samuel Klimek (ZŠ Toporec)
  2. miesto: Lívia Gildeinová (ZŠ Slovenská Ves)
  3. miesto: Júlia Sára Špaková (ZŠ Lendak)

Druhá kategória 5. – 6. ročník:

  1. miesto: Marianna Koščáková (ŽS Lendak)
  2. miesto: Adrián Mirga (ZŠ Podhorany)
  3. miesto: Kristián Pompa (ZŠ Toporec)

Tretia kategória 7. – 9 . ročník:

  1. miesto: Vanesa Dunková (ZŠ Slovenská Ves)
  2. miesto: Mária Fiasová (ZŠ Toporec)
  3. miesto: Antónia Vidová (ZŠ Slovenská Ves)

Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X