Belianske Vianoce podčiarkli slávnostnú atmosféru v meste

Dňa 18. decembra 2016, na štvrtú adventnú nedeľu, sa popoludní na belianskom námestí zišli tí, ktorí radi slávia vianočné sviatky hudbou, spevom, tancom, či hovoreným slovom v podobe vinšov. Mesto Spišská Belá totižto zorganizovalo aj tento rok podujatie s názvom Belianske Vianoce. Podujatie bolo otvorené vskutku slávnostne a výsostne vianočne a to odovzdaním Betlehemského svetla členmi Slovenského orla primátorovi mesta Štefanovi Bieľakovi.

V bohatom programe sme si mohli vypočuť vianočné pásma kolied, piesní, básničiek a tanca, ktoré nám predviedli žiaci ZŠ J. M. Petzvala i ZŠ M. R. Štefánika. Vystúpili aj mažoretky z Centra voľného času, ktoré nám predviedli pozitívnou energiou nabité vystúpenie. Vianočné sviatky s nami prišli osláviť aj šikovné speváčky zo Špeciálnej základnej školy. V strede programu sa nám predstavili nadaní žiaci z našej Základnej umeleckej školy s vystúpením speváckeho zboru a tanečnej kapely. O dobrú náladu sa postarala aj ľudová cimbalová hudba Podtatranec, ktorá predviedla zmes tradičných goralských ľudových vianočných skladieb. Záver programu patril belianskej dychovej hudbe Belančanka, ktorá interpretovala známe tradičné i moderné vianočné piesne s Tichou nocou na záver.

Pre tých, ktorí prišli na námestie osláviť tento predvianočný čas, boli okrem vystúpení pripravené aj vianočné stánky, v ktorých svoje zručnosti a kreativitu ukázali naše školy, spolky a združenia. Dobrovoľníci z Face clubu predávali za dobrovoľný príspevok vlastnoručne vyrábané vianočné dekorácie, či chutné a oku lahodiace mafinky. Na námestí si bolo možné zakúpiť i zaujímavé vianočné predmety a malé prezenty vyrobené žiakmi a pedagógmi Špeciálnej základnej školy, Základnej školy M. R. Štefánika a ZŠ J. M. Petzvala. Gazdinky z belianskeho klubu dôchodcov (Denného centra) ponúkali na ochutnávku výbornú tradičnú kapustnicu, ako aj chutné drobné pečivo. Členovia Slovenského orla si pre návštevníkov Belianskych Vianoc pripravili zdobené medovníčky i originálny beliansky med. Zamestnanci Mestského úradu ponúkali za dobrovoľný príspevok teplý čaj a varené víno. Pre všetkých, ktorí si ešte nestihli zadovážiť svoj vianočný stromček, boli na predaj živé stromčeky. Celú slávnostnú atmosféru podčiarkla aj všadeprítomná belianska vianočná výzdoba na námestí, počnúc vianočným stromčekom, až po Domček vianočných želaní a adventný veniec.

Našou snahou bolo aj prostredníctvom Belianskych Vianoc aspoň malou trochou priblížiť čaro blížiacich sa vianočných sviatkov a najmä poskytnúť možnosť stretnúť sa s priateľmi či známymi a tak si navzájom zaželať „Šťastné a Veselé“.

Belianske Vianoce… podujatie unikátne aj tým, že k vytvoreniu vianočnej atmosféry v meste prispievajú najmä obyvatelia Spišskej Belej. A práve preto je dôležité, aby sme túto obnovenú tradíciu uchovávali.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X