Akčný plán stavebných a iných investičných akcií mesta v roku 2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo na svojom aprílovom zasadnutí Akčný plán stavebných a investičných akcií mesta pre rok 2018.  Plán je rozdelený na 2 časti – na akcie, ktoré sú už dnes finančne kryté v rozpočte mesta alebo je reálny predpoklad zabezpečenia ich finančného krytia ešte v tomto roku. Druhú časť tvoria akcie, ktoré sa budú realizovať len v prípade získania externých, resp. ďalších príjmov mesta. V prílohe je zverejnený uvedený akčný plán.

Názov prílohy Odkaz
Plán investičných akcií na rok 2018 - schválené znenie Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...