Aktuality
Počet zobrazení 441

Akcia „Čistejšie mestské lesy“

Koncom mesiaca september tohto roka spoločnosť Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. v spolupráci s Mestom Spišská Belá vyčistili cestné priekopy okolo štátnej cesty č. 1/66 v úseku Šarpanec – Tatranská Kotlina – Kardolina a v úseku Tatranská Kotlina – Lendak po penzión Harmónia. Nezamestnaní pracujúci na menších obecných službách mesta vyzbierali až 34 vriec (!!!) rôzneho komunálneho odpadu. Čo k tomu viac dodať ? Asi to nenapadalo z neba. Touto cestou patrí poďakovanie vedeniu mestských lesov, že zorganizovali túto akciu „čisté priekopy“ a rovnako nezamestnaným, ktorí takto užitočne prispeli k skrášleniu prostredia na okraji mestských lesov. ĎAKUJEME !

Najnovšie články