hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 572

Aj Spišská Belá bude chodiť do práce na bicykli

Aj Mesto Spišská Belá sa zapojilo do 3. ročníka celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Tento ročník sa medzi samosprávami stretol s veľkým ohlasom. Kým v 1. ročníku sa do súťaže zapojilo 30 miest a obcí Slovenska, v tomto roku sa počet zúčastnených samospráv už zdvojnásobil.  Z každej firmy, či spoločnosti v našom meste sa môže prihlásiť do 26.4.2016 neobmedzený počet tímov, pričom jeden tím môže mať 2 až 4 členov. Po prihlásení sa už stačí iba od 1. do 31. mája využívať na cestu do práce a z práce ako dopravný prostriedok bicykel a evidovať si tieto jazdy na tejto internetovej stránke: http://www.dopracenabicykli.eu/ , kde sa zároveň dozviete viac informácií.

Kampaň má zábavnou formou podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách a podnietiť samosprávy, aby vytvárali na svojom území vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Zároveň má motivovať aj zamestnávateľov, aby vytvorili vo svojich sídlach podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Evidenciu jázd do práce a z práce si budú počas mája robiť samotní účastníci prostredníctvom webovej stránkywww.dopracenabicykli.eu. Na nej okrem celkového počtu kilometrov, ktoré najazdili na dvoch kolesách, budú mať možnosť porovnať sa s ďalšími tímami z rovnakého mesta či sledovať množstvo CO2, ktoré jazdou na dvoch kolesách ušetrili v porovnaní s autom. Najlepší cyklisti budú odmenení zaujímavými cenami. Organizátorom tejto súťaže je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Do súťaže, ktorá bude prebiehať celý mesiac máj 2016, sa zapojili už aj tri 2-členné družstvá zo Spišskej Belej. Mestský úrad bude reprezentovať tím Separé a jeho členky Marta Hlaváčová a Alexandra Olekšáková, ZŠ J. M. Petzvala tím Petzvalovci v zložení Dana Olekšáková a Jaroslav Dobeš a za AT TATRY s.r.o. sa do súťaže zapojili Silvia Hlatká a Helena Neupauerová v tíme Helas.  Hádam sa pridajú aj ďalší aj mimo tejto súťaže, ktorí začnú využívať bicykel ako dopravný prostriedok.  Ešte sa môžete prihlásiť do 26. apríla 2016. Belianskym tímom prajeme veľa nejazdených kilometrov v tejto súťaži!

Najnovšie články