hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 343

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom

„ Príde deň, keď kanóny budú vystavené v múzeách tak ako barbarské mučidlá a ľudia sa budú čudovať nad tým, že takéto barbarstvo mohlo vôbec existovať. „

Victor Hugo

Vážení obyvatelia mesta Spišská Belá,

8. mája 2021 ubehne presne 76 rokov od ukončenia doposiaľ najväčšej a najkrutejšej 2. svetovej vojny. Je to významná udalosť v našich dejinách a je našou povinnosťou sa hlboko pokloniť tým, ktorí sa zaslúžili o víťazstvo, tým, ktorí položili svoje vlastné životy v krutom boji za slobodu, ale aj tým, ktorí prežili, priniesli a zachovali odkaz mieru, lásky a spravodlivosti do súčasnosti. 8. májom si pripomíname najmä víťazstvo dobra nad zlom, odhodlania nad nenávisťou a krutosťou a najmä víťazstvo ľudskosti nad bitkou a napádaním iných krajín.

Tak ako v minulom roku, ani v tomto roku sa nekonali burácajúce oslavy, pretože situácia je nepriaznivá a je potrebné dodržiavať všetky opatrenia. Nebezpečný koronavírus, ktorý nás ohrozuje už vyše roka, túto ale aj iné udalosti významné pre naše dejiny zatlačil do úzadia, preto Mesto Spišská Belá v zastúpení primátora mesta Jozefa Kunu a jeho kolegov, spolu s tromi členmi  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Spišská Belá vo chvíľke ticha a sklonením hlavy si uctili pamiatku tohto výročia. Primátor mesta spolu s predsedníčkou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Danielou Linekovou položili kyticu k pamätnej tabuli umiestnenej pri mestskom úrade, odkiaľ sa následne presunuli do parku k soche Partizána, kde taktiež primátor mesta spolu s členom SZPB Spišská Belá položili smútočný veniec k soche Partizána v parku pri evanjelickom kostole.

Víťazstvo spojencov v druhej svetovej vojne pred 76 rokmi bolo „víťazstvom pre všetkých“, aj keď mnohí Nemci potrebovali nejaký čas na to, aby to uznali. Iba tí, ktorí priamo trpeli nacistickým terorom, ihneď pochopili, že boli oslobodení, že 8. máj 1945 je dňom ukončenia vojny, je takzvaný Deň víťazstva v Európe. Mnohí ďalší potrebovali dlhý čas na to, aby vyšla najavo samozrejmosť: Bol to deň oslobodenia pre všetkých.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu