hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 853

60 000 EUR na opravu strechy

Na opravu strechy na budove školy – elokovaného pracoviska základnej školy na Letnej č. 5 v Spišskej Belej získalo mesto dotáciu z ministerstva školstva (zo štátneho rozpočtu) vo výške 60 tis. EUR. Ide o budovu bývalej materskej školy, ktorú už niekoľko rokov spravuje ZŠ Štefánikova, ale pre zlý technický stav ju v súčasnosti neužíva. Mesto získalo uvedené financie na základe opakovaných žiadosti mesta na riešenie havarijného stavu tejto strechy a na základe rokovaní primátora mesta na ministerstve školstva. Uvedené financie boli poskytnuté koncom decembra a musia sa vyčerpať na uvedený účel do konca marca 2016.

Najnovšie články