Aktuality
Počet zobrazení 1K

36.ročník súťaže „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „ úspešne za nami

V dňoch 06.-07.10.2023 usporiadal Automotoklub Spišská Belá v spolupráci s mestom Spišská Belá a za výdatnej pomoci reklamných partnerov 36. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „, ktorej súčasťou bolo finálové 9. a 10.kola 25.ročníka seriálu „ Stredoeurópsky pohár „, a tiež 5.kolom celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže pre rodičov s deťmi pod názvom „ Rodičia, jazdite opatrne!  „.  Hlavným  stanom  súťaže  sa  stal  Penzión  ZORA v Tatranskej  Lomnici.  Súťaže  sa zúčastnilo 33  posádok  z Čiech,  Maďarska,  Poľska,  Rumunska  a Slovenska.  Tento počet  zúčastnených posádok na podujatí ukazuje, že sa posádky pod Vysoké Tatry vracajú radi a cítia sa u nás už ako doma.   Pikantériou súťaže bol hlavne súboj o celkové víťazstvo medzi poľskou posádkou Krzewski Maciej – Krzewski Mateusz z AK Myslowice a domácou posádkou Rusiňák Peter – Rusiňák Peter ml. z Automotoklubu Spišská Belá. Napriek organizátorským povinnostiam ešte mohla domáca posádka pomýšľať na celkové víťazstvo. Súťaž začala nočnou časťou 06.10.2023, v ktorej tuho bojovalo 19 posádok. Nočná časť sa skladala z dvoch  nočných jázd zručnosti a 2 nočných orientačných etáp. Trať nočnej časti viedla obcami Tatr. Lomnica, Veľká Lomnica, Huncovce a Žakovce. Ráno sa posádky presunuli na dennú časť súťaže do Spišskej Belej. Pred štartom si uctili pamiatku Slavomila Rusiňáka položením kytice na jeho hrob – tradične ju pokladá na hrob víťaz posledného ročníka. Nasledovala prvá denná jazda zručnosti pred Mestským úradom v Spišskej Belej a hneď po jej absolvovaní nasledoval slávnostný štart do 1. dennej orientačnej etapy z rampy spred Mestského úradu v Spišskej Belej.  Trať dennej časti súťaže viedla obcami Spišská Belá, Kežmarok a Malý Slavkov. K nočnému štartovému poľu sa pridalo v dennej časti ďalších 14 posádok. Po skončení dennej orientačnej jazdy nasledovala 2. denná jazda zručnosti na parkovisku pri futbalovom štadióne v Spišskej Belej. Tradičnou súčasťou 36.   ročníka   medzinárodnej   automobilovej    orientačnej   súťaže   „   O putovný   pohár Slavomila Rusiňáka „ bola 3 denná etapa, tá sa celá odohrala na rybníku v Spišskej Belej. Súťažné posádky plnili na jednotlivých stanovištiach zábavné úlohy a boli za snahu odmenené chutným zákuskom a občerstvením. Slnečné počasie prialo a posádky prišli usmiate a v dobrej nálade do  cieľa súťaže. Ako klub sme sa zhostili role hostiteľa veľmi dobre a podľa ohlasov súťažiacich a hostí to bol jeden z najvydarenejších ročníkov. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojou pomocou, od rozhodcov v prejazdovkách, na jazde zručnosti, na štarte aj v cieli, na prezentácii, pri ubytovaní, strave, večernom bankete, teda všetkým patrí veľké  ĎAKUJEM.

Výsledkovo to pre domácu posádku nakoniec nedopadlo s celkovým víťazstvom k úplnej spokojnosti – poľská posádka Krzewski Maciej – Krzewski Mateusz z AK Myslowice nakoniec absolútne prvenstvo z roku 2022 obhájila, domáca posádka Rusiňák Peter – Rusiňák Peter ml. z Automotoklubu Spišská Belá obhájila 2.miesto z roku 2022 aj keď víťazstvo bolo na dosah. V kategórii „ Rodičia, jazdite opatrne !!! kraľovali posádky Musil Peter – Musil Matej z Hviezdoslavova a domáca posádka Lamper Zdeno – Ploščica Patrik z Automotoklubu Spišská Belá. Navyše Zdeno Lamper sa stal najrýchlejším vodičom spomedzi 33 súťažiacich a triumfoval v Pohári Vladimíra Pavlička v jazdách zručnosti.

Organizátorsky aj súťažne veľmi úspešný 36. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „ máme za sebou.

37. ročník, ktorý sa uskutoční 04.-05.10.2024 už je v plnej príprave.

Komplet výsledkový servis nájdete na webovej stránke www.amkspisskabela.sk

Text a foto Peter Rusiňák, predseda AMK Spišská Belá

Najnovšie články