Aktuality
Počet zobrazení 475

2 tis. EUR od Komunálnej poisťovne pre belianskych hokejbalistov

Výborná správa pre belianskych hokejbalistov. Komunálna poisťovňa poskytla mestu Spišská Belá na základe žiadosti primátora mesta finančný príspevok vo výške 2000 EUR na nákup výstroje pre belianskych hokejbalistov. Podľa vyjadrenia primátora mesta „pri rokovaní s Komunálnou poisťovňou som dostal otázku, prečo práve pre hokejbalistov. Odpovedal som: pretože si to za svoj prístup, nadšenie a dosiahnuté výsledky zaslúžia, robia výbornú reklamu aj samotnému mestu a zároveň ide o žiacke a mládežnícke kategórie, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Hokejky, prilby, chrániče, dresy, či brankárska výstroj sú nákladné položky, ktoré treba pravidelne dopĺňať, či obmieňať. A prevažne to hradia rodičia detí, resp. niekedy aj samotný klub z iných získaných zdrojov“.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je tradičným poisťovacím partnerom pre slovenské mestá a obce a je partnerom aj nášho mesta, ktoré spolupracuje s touto poisťovňou už niekoľko rokov pri poisťovaní najmä majetku mesta. KOMUNÁLNA poisťovňa sa významnou mierou angažuje do podpory kultúrnych a iných spoločenských aktivít v mestách a obciach. Tiež participovala na projektoch, ktoré pomáhajú skvalitňovať život v mestách a obciach. A preto podporila aj projekt nášho mesta.

Za poskytnutý finančný príspevok v mene spišskobelianskych hokejbalistov ĎAKUJEME !!!

 

Najnovšie články