19. ročník Belá mix volley cup-u

V dňoch 15. – 16. júla 2017 sa v anglickom parku kaštieľa v Strážkach uskutočnil už 19. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev BELÁ MIX VOLLEY CUP, konaného pod záštitou Mesta Spišská Belá. Turnaja sa zúčastnilo 16 družstiev z rôznych kútov Slovenska, čo svedčí o obľúbenosti tohto turnaja.
Prvenstvo na turnaji si obhájil minuloročný víťaz družstvo Škôlkári. Na druhom mieste, taktiež ako minulý rok, sa umiestnilo družstvo No Shame a tretie miesto obsadilo družstvo Vegeťáci.

Za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Simona Sopková a najlepším hráčom sa stal Roman Németh z víťazného družstva Škôlkári.

Poďakovanie za usporiadanie turnaja patrí jeho organizátorom Jozefovi Kunovi, Marcelovi Banczíkovi a Jaroslavovi Dobešovi. Poďakovanie patrí aj sponzorom turnaja: Mesto Spišská Belá, Prva.sk, Algida, Coca-Cola, Pivovar Šariš, Karloff s.r.o., Motorest Goral – Dr. Ladislav Hrivko, Ing. Rudolf Nikerlé, Veolia Poprad, Ing. Milan Vdovjak, Ing. Peter Bendík, Ľuboš Breda, EXES – Pavol Kravárik, Plastiflex Slovakia spol. s.r.o. a František Grich – výroba umeleckých predmetov.

Už dnes vás všetkých srdečne pozývame na jubilejný 20. ročník, ktorý sa bude konať na budúci rok 3. júlový víkend.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X