Author: Alexandra Olekšáková

Návrhu rozpočtu na rok 2019

Návrhu rozpočtu na rok 2019

Názov prílohy Odkaz Návrh rozpočtu 2019 Stiahnuť 1 návrh príjmy mesto 2019 Stiahnuť 2 návrh výdavky mesto 2019 Stiahnuť 3 návrh výdavky 2019 bez RO Stiahnuť Programový rozpočet 2019 Stiahnuť

Spišský zemiakarský jarmok

Už druhé desaťročie patrí každoročne jedna sobota v Spišskej Belej výlučne jednej z najpestovanejších a najvýznamnejších plodín v podtatranskom kraji – zemiaku. Prostredníctvom Spišského zemiakarského jarmoku dostáva táto vzácna plodina veľkú pozornosť, ktorú si rozhodne...

Zamatová kvapka krvi

Mesto Spišská Belá organizuje pravidelne v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi, ktoré sú známe aj pod názvami Valentínska kvapka krvi vo februári a Primátorska kvapky krvi v júni. Vďaka...

Stále môžete nominovať NAJ dobrovoľníka alebo spolok zo Spišskej Belej

Oceňovanie dobrovoľníkov Mesta Spišská Belá – PREDĹŽENIE NOMINÁCIE a POZVÁNKA na slávnostné oceňovanie Mesto Spišská Belá v spolupráci s mládežníckym parlamentom sa rozhodla predĺžiť obdobie nominácie dobrovoľníkov – a to do 16. novembra 2018, a rozšíriť nomináciu aj o možnosť nominovať...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: “Denné centrum Spišská Belá” , ktorá bude financovaná  rozpočtu verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu  (regionálny príspevok v rámci  Akčného plánu okresu Kežmarok) Názov prílohy Odkaz...