Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: “Denné centrum Spišská Belá” , ktorá bude financovaná  rozpočtu verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu  (regionálny príspevok v rámci  Akčného plánu okresu Kežmarok)
Názov prílohy Odkaz
01.SO01architektúra a profesie Stiahnuť
02.SO01ZT Stiahnuť
03.SO01 UK Stiahnuť
04.SO01-elektoinštalácia Stiahnuť
Výzva na predloženie ponuky_ Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X