Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: “Denné centrum Spišská Belá” , ktorá bude financovaná  rozpočtu verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu  (regionálny príspevok v rámci  Akčného plánu okresu Kežmarok)
Názov prílohy Odkaz
Výzva na predloženie ponuky Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X