Víťaz súťaže “Poznáš svoje mesto?” za mesiac október

Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Belej sme v mesiaci apríl vyhlásili vedomostnú súťaž “Poznáš svoje mesto?”, vďaka ktorej môžete získať mnoho zaujímavých cien a v neposlednom rade si preveríte svoje poznatky o našom malebnom mestečku…

Otázka na mesiac október znela:

Spišská Belá bola rodiskom, či pôsobiskom niekoľkých významných, často i svetoznámych osobností. Ich individuálny prínos pre naše mesto je dobre známy dodnes. Viete však, že niektorí naši velikáni  aj navzájom spolupracovali? Ktoré z nasledujúcich dvojíc sa poznali aj osobne?

Z ponúkaných odpovedí bola správnou možnosť B – Samuel Weber a Michal Greisiger.

Výhercom súťaže za mesiac október sa stal Ľudovít Gumulák. Gratulujeme!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže “Poznáš svoje mesto?” a to zasielaním správnych odpovedí počas 7. kôl súťaže. Automaticky sa zároveň dostávate do žrebovania o absolútneho víťaza súťaže, ktorý si odnesie hlavnú výhru v hodnote 300€.

Pravidlá súťaže sú dostupné sem.

Môže Vás zaujímať...