Flash News
 • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
 • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
 • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
 • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
 • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Vaše hlasy pomohli! Mladí futbalisti budú podporení grantom

Aj vďaka vašim hlasom získal náš futbalový klub MŠK SLAVOJ Spišská Belá finančný príspevok na skvalitnenie podmienok a výchovu nových nádejných futbalistov! V 8. ročníku grantového programu Futbal to je hra, ktorý vyhlásila Nadácia Slovenskej sporiteľne, boli naši mladí futbalisti úspešní so svojim projektom ,,S novou výstrojou dokážeme viac“. Získaný grant im umožní nákup športového vybavenia pre naše dve prípravky. Spišská Belá sa tak s 2907 hlasmi zaradila medzi 15 najúspešnejších projektov (podaných bolo 82 projektov). Poďakovanie patrí preto vám všetkým, ktorí ste projekt podporili svojim hlasom, no najmä trénerovi prípravky Jánovi Pokrivčákovi, ktorý sa s veľkým nadšením a zanietením angažoval v zbieraní týchto hlasov!

Viac info na: www.pomahajtesnami.sk

Na základe verejného SMS hlasovania boli v roku 2017 najúspešnejšie nasledovné futbalové kluby a obce, ktorým gratulujeme!

 1. Futbalový klub Kolárovo
 2. OŠK Švošov
 3. Futbalový klub Baník Ľubietová
 4. TJ DRUŽSTEVNÍK ODORÍN
 5. Obecný futbalový klub Kotrčiná Lúčka
 6. Obec Dobrá Niva
 7. Obec Fintice
 8. FUTBALOVÝ KLUB NIŽNÁ
 9. TJ Družstevník Rišňovce
 10. Futbalový klub Košická Nová Ves
 11. TJ Baník Sebedražie
 12. Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty
 13. TJ “Družstevník” Malý Horeš
 14. MFK Rožňava
 15. Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...