Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Valentínska súťaž

Mesto Spišská Belá a Motorest Goral v Spišskej Belej si pre vás pripravili v mesiaci február aj tento rok romantickú súťaž o

VALENTÍNSKU VEČERU PRE DVOCH V MOTORESTE GORAL.“

* Informácia o výhercovi doplnená 13. 2. 2017.

Primátor mesta Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak vyžreboval 10. 2. 2017 šťastného výhercu valentínskej večere v Motoreste Goral. Sviatok sv. Valentína oslávi v príjemnom prostredí a pri chutnom jedle pani Denisa Majerčáková Lojeková. Srdečne gratulujeme! Výhercu poprosíme, aby si svoju valentínsku večeru rezervoval priamo v Motoreste Goral na t.č.: +421 915 650 320. Prajeme krásne strávený valentínsky večer.

V rámci tejto súťaže sme sa rozhodli okrem výhercu vyžrebovať aj ďalšieho súťažiaceho, ktorý sa do tejto súťaže zapojil. Keďže je zajtra okrem sviatku sv. Valentína aj Deň darovania knihy, mesto Spišská Belá daruje knihu Belianske Tatry pani Daniele Čabanovej Kuchtovej. Svoju výhru si môže výherca prevziať v Informačnom centre v Spišskej Belej. Srdečne gratulujeme!

__________________

Súťažná otázka znie: Ako sa volala posledná majiteľka Kaštieľa Strážky?

Malá pomôcka: Známa bola aj pod svojim šľachtickým titulom barónka. V časoch druhej svetovej vojny, aj v období socializmu sa jej podarilo zachrániť obrazy svojho strýka Ladislava Medňanského.

Odpoveď nám zašlite do 10. 2. 2017 (do 12.00 hod.)  na email oleksakova@spisskabela.sk alebo formou komentára v príspevku o súťaži na facebookovej stránke mesta Mesto Spišská Belá.

 Výherca bude vyžrebovaný po ukončení súťaže 10. 2. 2017.
*PODMIENKOU súťaže je, aby mal súťažiaci trvalý pobyt v Spišskej Belej. Každý súťažiaci môže zaslať len jednu odpoveď. Výhra sa dá uplatniť len 14. februára 2017.

Okrem “Dňa zaľúbených” je však 14. február aj “Dňom darovania knihy” a preto vylosujeme spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do tejto súťaže, jedného šťastlivca, ktorý od Mesta Spišská Belá dostane knihu Belianske Tatry.

Môže Vás zaujímať...