Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Svätohubertská slávnosť

Mestský poľovnícky spolok Poľana v Spišskej Belej v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Spišskej Belej a Mestom Spišská Belá pripravili už tradičnú Svätohubertskú slávnosť, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 1. septembra 2016 v Tatranskej Kotline. O 10.30 hod. sa priamo v Tatranskej Kotline pri altánku sv. Huberta konala Svätohubertská svätá omša a po jej skončení prebehlo pasovanie úspešného lovca jeleňa. Mnohí sa po tejto časti slávnosti premiestnili peši po náučnom lesníckom chodníku (po starej kotlinskej ceste) na poľovnícku chatu Poľana na Fľaku. Tu na skupinu asi 200 ľudí už čakal výborný poľovnícky guláš z diviny, pri varení ktorého sa museli majstri kuchári z Poľany veru obracať, pretože návštevníkom chutil natoľko, že sa zjedli až tri kotle! Jednoducho tohtoročná svätohubertská slávnosť sa opäť raz vydarila!

Môže Vás zaujímať...