Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Svätohubertská slávnosť

Mestský poľovnícky spolok Poľana v Spišskej Belej v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Spišskej Belej a Mestom Spišská Belá pripravili už tradičnú Svätohubertskú slávnosť, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 1. septembra 2016 v Tatranskej Kotline. O 10.30 hod. sa priamo v Tatranskej Kotline pri altánku sv. Huberta konala Svätohubertská svätá omša a po jej skončení prebehlo pasovanie úspešného lovca jeleňa. Mnohí sa po tejto časti slávnosti premiestnili peši po náučnom lesníckom chodníku (po starej kotlinskej ceste) na poľovnícku chatu Poľana na Fľaku. Tu na skupinu asi 200 ľudí už čakal výborný poľovnícky guláš z diviny, pri varení ktorého sa museli majstri kuchári z Poľany veru obracať, pretože návštevníkom chutil natoľko, že sa zjedli až tri kotle! Jednoducho tohtoročná svätohubertská slávnosť sa opäť raz vydarila!

Môže Vás zaujímať...