Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Rybárske preteky

dňa 7. mája 2016

Týmto Vás pozývame na zahájenie rybárskej sezóny na našom lovnom kaprovom rybníku.

Program pretekov :

Dňa 7. mája 2016

Prezentácia pretekárov  8.00-9.00 hod.

Zahájenie preteku  9.00-9.30 hod.

Pretek  9.30 – 13.00 hod.

Vyhodnotenie 13.30 hod.

Občerstvenie pre všetkých účastníkov je zabezpečené.

 

Občerstvenie t.j. guláš a pivo ( kofola ) má nárok každý člen našej MO, či už bude pretekať alebo nie, preto žiadame všetkých členov, aby si so sebou doniesli členskú legitimáciu.

Na pretekoch sa chytá na ťažko, 1 prút, 2 náväzce. Loví sa len kapor spôsobom chyť a pusť, bodovaný je len mierečný kapor.
Všetkých ešte raz srdečne pozývame.

Výbor MO SRZ v Spišskej Belej.

 

Môže Vás zaujímať...