Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Rokovanie v poľskej Szczawnici o projektoch

V piatok 18. marca 2016 sa primátor nášho mesta Štefan Bieľak stretol s primátorom (burzmistrom) poľského partnerského mesta Szczawnica Gregorzom Niezgodom. Témou stretnutia bola ďalšia vzájomná spolupráca oboch miest v rámci nového Programu cezhraničnej spolupráce PL –SR 2014-2020 Intereg V-A. Obaja primátori diskutovali o možnostiach pripraviť spoločné projekty v rámci tohto programu na získanie finančných prostriedkov z EÚ. Uvedený program umožňuje obom mestám pripraviť spoločné veľké investičné projekty ale aj malé tzv. mikroprojekty. Ako uviedol primátor nášho mesta, „už v máji bude zverejnená výzva na predkladanie takýchto projektov a treba sa pripraviť. Žiaľ, možnosti, na čo sa budú dať získať finančné prostriedky cez tento program, sú značne obmedzené oproti predchádzajúcemu obdobiu. Pre mestá a obce to bude možné len na určité vybrané aktivity v oblasti cestovného ruchu a kultúry (ako súčasť ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva).“ Na záver sa obaja primátori zhodli na spoločnej príprave 2 spoločných projektov v tomto roku. V rámci jedného investičného projektu naše mesto chce pripraviť projekt na revitalizáciu okolia Belianskeho rybníka (ako dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry pre cyklotrasu medzinárodného významu). O tom sa už diskutovalo aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Druhým má byť spoločný mikroprojekt zameraný na podporu kultúrneho dedičstva. V rámci neho naše mesto bude plánovať vydanie farebnej publikácie „Spišská Belá vo fotografiách“, ako aj podporu niektorých kultúrnych podujatí v roku 2017, ale aj nákup technického vybavenia pre mestské kultúrne akcie. Tak obe mestá môžu nadviazať na doterajšiu veľmi úspešnú spoluprácu.

Môže Vás zaujímať...