Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Príprava výstavby polyfunkčných objektov za obchodným domom

Stretnutie k príprave výstavby polyfunkčných objektov za obchodným domom

Dňa 11. marca 2016 sa primátor mesta Štefan Bieľak s novým vedúcim odboru výstavby mestského úradu Ing. Petrom Novákom stretli so stavebníkmi nových polyfunkčných objektov, ktoré majú „vyrásť“ za obchodným domom na Mierovej ulici. Na tomto mieste bude vybudovaných 7 nových polyfunkčných prevádzok ako dvojpodlažné objekty. Samotnému začatiu výstavbu už nič nebráni a stavebníci po vytýčení pozemkom môžu začať s ich výstavbou. Pred niekoľkými dňami boli geodetom vytýčené stavebné pozemky v teréne. Pred začatím výstavby si stavebníci na svoje náklady odstránia okolitý múr (pôvodné oplotenie areálu obchodného domu). Celé predmetné územie bude z dôvodu bezpečnosti oplotené dočasným stavebným plotom, ktorý si zabezpečia jednotliví stavebníci.  Rovnako bude v tejto lokalite umiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré zabezpečí mesto. Zo strany obyvateľov bývajúcich najmä na sídlisku na Mierovej ulici bude počas tejto výstavby potrebná dostatočná trpezlivosť a pochopenie pre obmedzenia vyplývajúce z tejto výstavby. Samotná výstavba jednotlivých objektov by mala trvať do konca tohto roka (t.j. hrubé stavby). Na jar budúceho roka mesto bude realizovať výstavbu miestnej cesty s parkovacími miestami a chodníkmi, ako aj opravu súčasnej cesty od VÚB po bývalé trhovisko v zmysle schválenej štúdie.  V prílohe je celková situácia umiestnenia stavby.

Stavebníkmi sú nasledovné osoby:

Prevádzka č. 1:  Ing. Silvia Novoroľníková, Spišská Belá

Prevádzka č. 2: Marcela Džadoňová, Spišská Belá

Prevádzka č. 3: Mgr. Františka Matavová, Spišská Belá

Prevádzka č. 4: Pavol Šatala, Spišská Belá

Prevádzka č. 5: Ing. Radoslav Zemčák, Spišská Belá,

Prevádzka č. 6 a 7 : Ľudoví Krempaský s manž., Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
celkova_situacia_polyfunkcia_mierova Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...