Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Online tlmočník skvalitňuje komunikáciu medzi nepočujúcimi osobami a úradmi

Komunikácia s nepočujúcimi občanmi už viac nemusí byť náročná a komplikovaná. Na Slovensku existuje bezplatná služba Online tlmočník, ktorá pomáha nepočujúcim napríklad pri riešení náležitostí na úradoch. Služba vznikla vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý už 14 rokov pomáha nepočujúcim skvalitňovať ich každodenný život.

Online tlmočník funguje cez Skype a na spojenie sa s reálnym tlmočníkom stačí mať počítač, tablet alebo smartfón s webkamerou (zariadenie je však potrebné doniesť so sebou, nakoľko počítače na mestskom úrade nedisponujú webkamerami). Služba je dostupná v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 20:00 hod.

Používanie Online tlmočníka v praxi teda môže vyzerať takto: Nepočujúca osoba príde na mestský úrad na konkrétne oddelenie so svojim mobilným médiom (telefón s webkamerou, PC, tablet) a via skype sa spojí s tlmočníkom, ktorý pre tento program pracuje (odporúčame si aplikáciu vopred nainštalovať). Tlmočník bude akýmsi sprostredkovateľom komunikácie medzi úradníkom a nepočujúcou osobou.

Bližšie informácie o tom, ako používať Online tlmočníka nájdete: http://www.onlinetlmocnik.sk/

Môže Vás zaujímať...