Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Online tlmočník skvalitňuje komunikáciu medzi nepočujúcimi osobami a úradmi

Komunikácia s nepočujúcimi občanmi už viac nemusí byť náročná a komplikovaná. Na Slovensku existuje bezplatná služba Online tlmočník, ktorá pomáha nepočujúcim napríklad pri riešení náležitostí na úradoch. Služba vznikla vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý už 14 rokov pomáha nepočujúcim skvalitňovať ich každodenný život.

Online tlmočník funguje cez Skype a na spojenie sa s reálnym tlmočníkom stačí mať počítač, tablet alebo smartfón s webkamerou (zariadenie je však potrebné doniesť so sebou, nakoľko počítače na mestskom úrade nedisponujú webkamerami). Služba je dostupná v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 20:00 hod.

Používanie Online tlmočníka v praxi teda môže vyzerať takto: Nepočujúca osoba príde na mestský úrad na konkrétne oddelenie so svojim mobilným médiom (telefón s webkamerou, PC, tablet) a via skype sa spojí s tlmočníkom, ktorý pre tento program pracuje (odporúčame si aplikáciu vopred nainštalovať). Tlmočník bude akýmsi sprostredkovateľom komunikácie medzi úradníkom a nepočujúcou osobou.

Bližšie informácie o tom, ako používať Online tlmočníka nájdete: http://www.onlinetlmocnik.sk/

Môže Vás zaujímať...