Flash News
 • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
 • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
 • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
 • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
 • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Mladí speváci ukázali svoj talent a lásku k tradíciám

Aj tento rok sa v Spišskej Belej konala detská spevácka súťaž Miss Bábika, ktorá má v našom meste niekoľkoročnú tradíciu. Súťaž v sebe nesie krásne posolstvo, ktorým je udržiavanie folklóru a ľudových tradícií nášho regiónu a rozvíjanie lásky k nemu u našich najmladších. V neposlednom rade dáva žiakom možnosť prezentovať svoj talent aj verejne. Dopoludnia, 22. februára, sa v mestskej kinosále stretlo 26 dievčat a jeden chlapček, ktorí zahodili svoju trému a predviedli nám čarovné vystúpenia, z ktorých sálala radosť zo spevu. O pekné spestrenie súťaže sa postarali aj účinkujúci, ktorí vystupovali v tradičných slovenských ľudových krojoch. Do vystúpení sa zapájali aj niektorí pedagógovia, ktorí sprevádzali svojich žiakov hudobným nástrojom.

Súťažilo sa v troch kategóriách: deti z najstaršieho oddelenia MŠ, žiaci 1. ročníka ZŠ a žiaci 2. ročníka ZŠ. Do súťaže sa zapojili základné školy a materské školy zo Spišskej Belej, Krížovej Vsi, Toporca, Slovenskej Vsi a Lendaku.

Porota v zložení Mgr. Zuzka Pavličková, Slávka Pisarčíková a Mgr. Janka Šavelová sa na záver súťaže zhodla, že vybrať výhercu bolo nesmierne ťažké, pretože všetci účinkujúci spievali nádherne. Napokon rozhodla porota nasledovne:

Prvá kategória

 1. miesto: Klára Neupauerová (MŠ Lendak)
 1. miesto: Eva Ferenčáková, Marko Majerčák (MŠ Krížová Ves)
 1. miesto Zuzana Halčinová (MŠ Spišská Belá)

 

Druhá kategória

 1. miesto: Rebeka Šolcová (ZŠ Štefániková Spišská Belá)
 1. miesto: Nela Ferencková (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá)
 1. miesto: Natália Strakuľová (ZŠ Toporec)

 

Tretia kategória

 1. miesto: Darina Polhošová (ZŠ Štefániková Spišská Belá)
 1. miesto: Lívia Gildeinová (ZŠ Slovenská Ves)
 1. miesto: Blažena Halčinová (ZŠ Lendak)

 

Malí speváci, ktorí sa v súťaži umiestnili, si prevzali diplom a vecné ceny. Ani ostatní však domov neodišli naprázdno a odniesli si diplom za účasť a sladkú odmenu. Výhercom blahoželáme a zároveň všetkým účinkujúcim ďakujeme za účasť. Veríme, že budete v rozvíjaní svojho speváckeho talentu pokračovať a budete v sebe aj naďalej pestovať lásku s slovenským tradíciám.

Fotogaléria

Môže Vás zaujímať...