Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Mestská knižnica od 7. júla – 4. augusta zatvorená

Mestská knižnica oznamuje čitateľom,

že v dňoch od 7.7. 2017 – 4.8. 2017 bude knižnica zatvorená

pre revíziu knižničného fondu.

Prosíme čitateľov, aby si knihy na letný mesiac prišli vypožičať

v dňoch 3.7., 4.7. a 6.7. , kedy bude knižnica otvorená od 10.00 – 17.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie!

Môže Vás zaujímať...