Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Mestská knižnica od 7. júla – 4. augusta zatvorená

Mestská knižnica oznamuje čitateľom,

že v dňoch od 7.7. 2017 – 4.8. 2017 bude knižnica zatvorená

pre revíziu knižničného fondu.

Prosíme čitateľov, aby si knihy na letný mesiac prišli vypožičať

v dňoch 3.7., 4.7. a 6.7. , kedy bude knižnica otvorená od 10.00 – 17.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie!

Môže Vás zaujímať...