Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Futbalová 12-hodinovka

Futbalová 12-hodinovka

V sobotu 28. novembra 2015 sa v telocvični na Moskovskej ulici uskutočnila tradičná futbalová 12-hodinovka, ktorej sa zúčastnili :

– mladší a starší žiaci MŠK Slavoj

– mladší a starší dorast MŠK Slavoj

– Muži Ačko a Bečko MŠK Slavoj

– Rejesovci

– Švajčiarovci

– Old Boys Spišská Belá

Počas 12 hodín sa dosiahlo konečné skóre 161:159. Najlepším strelcom sa stal Marek Siska so 48 gólmi.  Podujatie zorganizovalo Mesto Spišská Belá a poďakovanie patrí všetkým, ktorí  si prišli zahrať futbal, ale najmä Jožovi Kunovi za kompletné zabezpečenie celého turnaja.  

 

Môže Vás zaujímať...