Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Deň a noc v Kaštieli Strážky

Kaštieľ Strážky ponúka počas celého roka pre svojich návštevníkov množstvo zaujímavých programov. V máji sa už pomaly pripravujú na letnú turistickú sezónu, okrem toho priestor dostáva aj významné celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérii. Pre mnohých návštevníkov a turistov je sobota 20.mája 2017 očakávaným dňom, ktorý sa nezadržateľne blíži. Galérie a múzeá sľubujú nielen poučné ale hlavne kreatívne a zábavné formy sprostredkovania dejín a ukážok kultúrneho dedičstva.

Zamestnanci Kaštieľa Strážky, vysunutom pracovisku Slovenskej národnej galérie, trávia desiatky hodín nad finálnou podobou programu. Tak  ako po minulé ročníky, aj tento rok sa bude niesť v duchu netradičných zážitkov. Počas celého dňa môžu návštevníci nazrieť do expozícií spôsobom, ktorý sa odlišuje od tradičných – lektorovaných prehliadok. Dvere kaštieľa budú pre verejnosť sprístupnené od 10.00 hodiny až do polnoci. Spolu s lektormi si návštevníci počas Dňa múzeí a galérií (10.00 – 18.00 hod.) môžu prejsť  expozíciou, vidieť tak originály diel výnimočného maliara Ladislava Mednyánszkeho a poslednej barónky Margity Czóbelovej. Súčasťou stálej expozície je aj historický nábytok a humanistická knižnica s viac ako 8000 zväzkami kníh. Priestory renesančného kaštieľa ponúkajú možnosť nahliadnuť na unikátne diela Martina Benku, Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu, Cypriána Majerníka či Zoltána Palugyaya v rámci výstavy Cestou moderny. „Malých a veľkých umelcov, spoznáme o 11.00 hod. Renesančné priestory kaštieľa sú priam stvorené na to, aby sa prejavila fantázia a kreativita, ktoré sa ukrývajú v každom z nás. Príďte zažiť pocit slobody a povoľte uzdu svojej fantázie, ktorej sa medze nekladú.“ pozýva lektorka, Katka Hriňáková. V rámci programu Remeslá Spišských Nemcov o 13.00 hod. sa zameriame na prácu našich predkov, spoznáme dôvody ich príchodu do tohto regiónu. Ďalší z prichystaných programov približuje lektorka Jarka Grigľáková: „Pre najmenších návštevníkov je vyhradený program o 15.00 hod., ktorý nesie názov Poklady v legendách. Vypočujeme si príbeh o tajomnej pani, ktorá poverila svojho verného komorníka, aby v komnatách kaštieľa ukryl vzácne listiny a drahocenné predmety. Ako to zvyčajne v príbehoch býva, s pribúdajúcimi rokmi sa na tieto poklady zabudlo…“ Aj počas tohto ročníka v rámci netradičných večerných prehliadok ožijú členovia šľachty, ktorá žila v renesančnom kaštieli. „Meno poslednej šľachtickej rodiny Czóbel je v tomto kraji ešte aj dnes veľmi známe a požíva zaslúženú vážnosť. Ochotnícki herci z Malého Slavkova už po tretíkrát v kaštieli odohrajú príbehy tejto rodiny. Skutočnosť obsiahnutá v udalostiach, ktoré sa reálne stali sa bude prelínať s fikciou.“ povedala Daniela Kostková, galerijná pedagogička. Netradičné prehliadky s názvom Život v tieni herci odohrajú o 18.00, 19.30, 21.00 hod. a posledná prehliadka bude o 22.30 hod. Vstup do galérie je v sobotu 20. mája pre každého návštevníka voľný. O príťažlivosti tohto podujatia svedčí vysoká návštevnosť počas minulých ročníkov. Veríme, že ani tento rok nebude výnimkou a návštevníci si návštevu kaštieľa nenechajú ujsť.

Autor: Denisa Jurišicová

Program:

Slovenská národná galéria Kaštieľ Strážky má dvere svojich expozícií otvorené od 10.00 – 24.00 hod. Počas celého dňa je pripravený bohatý program pre širokú verejnosť, na všetky programy platí bezplatný vstup.

10.00 – 17.00 hod. Lektorované prehliadky pre verejnosť v polhodinových intervaloch

Nahliadnite do interiéru renesančného kaštieľa, v ktorom sa nachádza stála expozícia diel Ladislava Mednyanského a poslednej barónky Margity Czóbelovej. Vychutnajte si výstavu Cestou moderny a nahliadnite na unikátne diela od Martina Benku, Ľudovíta Fullu či Mikuláša Galandu. Posledná denná prehliadka kaštieľa s lektorom je o 17.00 hod.

11.00 – 13.00 hod. Malí, veľkí umelci

Povoľte uzdu svojej fantázii a vytvorte jedinečné maliarske diela. Zažite pocit slobody a kreativity  v renesančných priestoroch kaštieľa.

13.00 hod. Remeslá Spišských Nemcov

Veľkú časť obyvateľstva nášho regiónu tvorili Spišskí Nemci. Prejdite kaštieľom a spoznajte práce predkov. Ich život nebol ľahký a všetko si museli vlastnoručne vyrobiť. Kedy sem prišli, z ktorej oblasti Nemecka, aký bol dôvod ich príchodu a aké remeslá so sebou priniesli?

15.00 hod. Poklady v legendách

Tajomná pani zo Strážok, raz poverila svojho verného komorníka, aby v komnatách kaštieľa ukryl vzácne listiny a drahocenné predmety. Ako čas plynul a roky pribúdali, na listiny sa zabudlo. Pomôžte tieto vzácne predmety znova nájsť a odhaľte tajomstvá, ktoré sa v nich ukrývajú.

18.00 – 24.00 hod. Noc múzeí a galérií 2016

18.00, 19.30, 21.00, 22.30 hod. Život v tieni

„V Strážkach sme prvé roky žili ako v naozajstnom rozprávkovom svete. Celé dni sme trávili na vode, medzi stromami čo rástli na brehu, pozorovali sme hru vážok nad vysokými trávami. Boli sme dokonale izolovaní od vonkajšieho sveta, od všetkých problémov…“ Netradičná večerná prehliadka, ktorá priblíži život poslednej šľachty, ktorá žila v renesančnom kaštieli, rodina Czóbel. Účinkuje ochotnícke divadlo z Malého Slavkova. Posledná netradičná prehliadka je o 22.30 hod, prehliadky nie sú vhodná pre maloletého návštevníka.

Môže Vás zaujímať...