Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

7. ročník Belianskeho kapra

12.augusta 2016 odštartovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej už 7. ročník rybárskeho 48- hodinového maratónu Beliansky kapor, ktorý sa konal na Belianskom rybníku.

Na akcii sa zúčastnilo 12 dvojčlenných družstiev s týmito výsledkami :

Družstvo Počet Počet Celkové
Pretekár č. 1 Pretekár č.2 bodov kusov poradie
Džadoň Marek Merčák Štefan 13,34 3 1
Pavličko Ľubomír Zemančík Martin 12,86 3 2
Lacková Simona Ignácz Peter 8,95 5 3
Hamaš Jaroslav Hamaš Ján 5,15 1 4
Brynczka Ján Jančík Martin 1,65 1 5
Britaňák Denis Kaňuk Patrik 1,30 1 6

 

Najväčší úlovok : Džadoň Marek, Merčák Štefan – 6,25 kg

Celkovo bolo chytených 14 kusov o hmotnosti 43,25 kg, čo je priemerná hmotnosť 3,08 kg.

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich účasť a tešíme sa na ďalší ročník!

Môže Vás zaujímať...