Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

7. ročník Belianskeho kapra

12.augusta 2016 odštartovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej už 7. ročník rybárskeho 48- hodinového maratónu Beliansky kapor, ktorý sa konal na Belianskom rybníku.

Na akcii sa zúčastnilo 12 dvojčlenných družstiev s týmito výsledkami :

Družstvo Počet Počet Celkové
Pretekár č. 1 Pretekár č.2 bodov kusov poradie
Džadoň Marek Merčák Štefan 13,34 3 1
Pavličko Ľubomír Zemančík Martin 12,86 3 2
Lacková Simona Ignácz Peter 8,95 5 3
Hamaš Jaroslav Hamaš Ján 5,15 1 4
Brynczka Ján Jančík Martin 1,65 1 5
Britaňák Denis Kaňuk Patrik 1,30 1 6

 

Najväčší úlovok : Džadoň Marek, Merčák Štefan – 6,25 kg

Celkovo bolo chytených 14 kusov o hmotnosti 43,25 kg, čo je priemerná hmotnosť 3,08 kg.

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich účasť a tešíme sa na ďalší ročník!

Môže Vás zaujímať...