Mestská polícia zameraná na odpady

Mestská polícia zameraná na odpady

Príslušníci Mestskej polície v Spišskej Belej v priebehu uplynulého pol roka vykonávali intenzívne monitorovanie stojísk kontajnerov na odpad, nakoľko tu dochádza k častému porušovaniu platnej legislatívy. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s odpadmi...

Jesenná deratizácia sídlisk

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio dňa 06. októbra 2020 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Družstevná a Mierová. Regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou bola vykonaná aj pri bytových domoch...

OZNAM CVČ: Stretnutie rodičov 12.10.2020

OZNAM CENTRA VOĽNÉHO ČASU: STRETNUTIE RODIČOV 12.10.2020 O 16:00 HOD. V BÝVALOM KINE MESTA. Nakoľko sa na stretnutí rodičov nezúčastnila nadpolovičná väčšina, opätovne zvolávame stretnutie rodičov za účelom volieb do Rady školy. Dôrazne prosíme...

Pripomenutie povinnosti nosenia rúšok

Pripomíname všetkým občanom a návštevníkom mesta, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 zo dňa 29. 9. 2020 sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 až do odvolania...

Rozvrh CVČ na mesiac október 2020

Rozvrh CVČ na mesiac október 2020 Na základe prevencie šírenia koronavírusu budú telovýchovné krúžky svoju činnosť realizovať za dodržania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení nasledovne. Pondelok: od 13:30 Športové hry ZŠ Štefánikova- ihrisko žingorka...

Belianska jaskyňa – do odvolania zatvorená

Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR a krízového štábu Štátnej ochrany prírody SR v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, budú všetky prevádzky sprístupnených jaskýň pre verejnosť...

Núdzový stav

O Z N A M  NÚDZOVÝ STAV V súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 dnes Vláda SR vyhlásila núdzový stav. Ten bude platiť od zajtra, t.j. dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky. Núdzový stav...

Oznámenia
X